Sunday, February 13, 2005

Nông dân Anh xây dựng trạm phát điện chạy bằng dầu hạt cây cải dầu

(10:23 14-12-2004)

Ông nông dân người Anh, Cifford Spencer, là người tiên phong trong việc xây dựng trạm phát điện chạy bằng dầu hạt cây cải dầu. Ông cho biết, trạm phát điện này đặc biệt hữu ích cho các cơ quan như bệnh viện vì năng lượng, nước nóng và lạnh do máy phát điện tạo ra.

Springdale Crop Synergies, nơi ông Cifford làm việc với tư cách là giám đốc quản lý, đã triển khai một phương pháp sử dụng tất cả các loại cây, bao gồm cả bã thô còn lại sau khi đã xay hạt để tạo ra dầu và biến chúng thành năng lượng. Phương pháp này đã đánh dấu một bước tiến lớn trong việc phát triển điện từ sinh khối hay nguyên liệu thực vật.

Spencer coi mô hình của ông như là tương lai của nền nông nghiệp nước Anh, nếu như nền nông nghiệp này phải quay lại trồng những cây mà thị trường thực sự cần thiết. Ông đã bắt đầu đa dạng hoá cây trồng truyền thống từ những năm thập niên 90 khi ông cho rằng giá cả hàng hoá sẽ giảm, và thực tế là nó đã giảm thực. Springdale Crop Synergies là công ty tiên phong ở nước Anh sản xuất các cây trồng không phải để làm lương thực, năm tới công ty này sẽ trồng 70.000 mẫu Anh các cây để sử dụng trong công nghiệp thay vì làm cây lương thực. Công ty này được hình thành để đáp ứng với một nhu cầu rõ ràng là liên kết nghiên cứu, công nghiệp và nông nghiệp trong các lĩnh vực của phát triển cây trồng với các ứng dụng không dành cho lương thực.


: Eurekalert,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home