Saturday, February 12, 2005

Điện từ nước thải


Bioenergy From Anaerobically Treated Wastewater


Sử dụng nước thải sản xuất điện sạch

Một ngày nào đó khi mọi người xối nước toilet hoặc rửa bát đĩa bẩn, công việc này đồng nghĩa với việc sản xuất điện năng cho căn hộ của họ hoặc hàng xóm.

Nước thải toilet: năng lượng mới trong tương lai?

Khai thác triệt để năng lượng... từ chất thải!
Với chi phí năng lượng tăng cao, nhiều thành phố và cộng đồng dân cư đang tìm kiếm các cách thức sản xuất điện rẻ tiền hơn. Một trong số cách đó là, khai thác năng lượng từ chất thải chẳng hạn như nước cống. Hiện tại, nhiều nhà máy xử lý nước thải đô thị sản xuất đủ biogas - một loại nhiên liệu giàu khí methane bắt nguồn từ chất thải hữu cơ đang phân hủy - để vận hành chính nhà máy đó.

Chưa đủ... GS David Bagley thuộc ĐH Toronto (Canada) cùng đồng nghiệp Ioannis Shizas đưa ra quan điểm mới :''Phần lớn các nhà máy xử lý nước thải không khai thác hết năng lượng từ biogas. Họ sử dụng nó để đun nước phục vụ tiến trình xử lý hoặc sưởi ấm tòa nhà''.

Từ nghiên cứu của mình, Bagley tin rằng năng lượng trong nước thải có thể cao gấp 9 lần so với mức được khai thác và sử dụng trong nhà máy xử lý nước thải. Tuy nhiên, cần phải áp dụng quy trình xử lý mới để khai thác mọi năng lượng tiềm năng bị bỏ phí. Hiện hầu hết các nhà máy sử dụng quy trình aerobic. Theo quy trình này, các vi trùng sử dụng oxy và nhiệt để phân hủy chất hữu cơ trong nước thải thành CO2, các vi sinh vật khác và biogas. Mặc dù khí này được hút ra và được sử dụng để tạo điện song lại thải ra các sản phẩm phụ hữu cơ.

Anaerobic... niềm hy vọng mới!

Phương pháp mới mà Bagley đề ra là áp dụng quy trình anaerobic.

Khác với quy trình quy trình aerobic, quy trình anaerobic không cần sử dụng oxy, nhà máy có thể thu hồi vật liệu hữu cơ với tỷ lệ phần trăm cao hơn trước khi xả nước ra bên ngoài.

Bagley không đơn độc trong nghiên cứu này. Reza Iranpour, Chủ tịch hội đồng nghiên cứu tại Hiệp hội môi trường nước California nói rằng, các quy trình anaerobic là một trong nhiều ý tưởng đang được các nhà máy xử lý nước khắp thế giới theo đuổi. ''Nhiều nhà máy tại châu Âu và Mỹ đang nghiên cứu anaerobic. Khi họ tái bắt giữ loại khí này hiệu quả, họ có thể đốt nó để sản xuất điện năng, hạ thấp hơn nữa chi phí hoạt động. Biogas trở thành một tài nguyên'' - Iranpour nói.

Trước mắt, hiện có rất ít nhà máy sử dụng các quy trình anaerobic. Lý do là việc thay đổi công nghệ sẽ làm tăng thêm chi phí đối với các thành phố. Thêm vào đó, quy trình anaerobic vẫn chưa thật sự hoàn thiện, như lời thừa nhận của Bagley , nó vẫn đang còn giới hạn trong phòng thí nghiệm. Song Bagley vẫn lạc quan:''Có nhiều năng lượng trong nước thải. Nếu chúng ta đủ khôn khéo, rồi chúng ta sẽ tìm ra cách khai thác nó''.

Minh Sơn (Theo ABCNews)

Điện có thể được sản xuất từ... nước cống

Một ngày nào đó, nước thải sinh hoạt không còn là mối lo ô nhiễm môi trường nữa. Khi đó, việc xả nước thải xuống cống cũng đồng nghĩa với việc tạo ra nguồn điện năng phục vụ các sinh hoạt khác trong gia đình.

Ngày nay, khai thác năng lượng rẻ tiền từ chất thải đã được cả thế giới quan tâm, một trong số đó là từ… nước cống. Hiện tại, nhiều nhà máy xử lý nước thải đô thị sản xuất đủ biogas - một loại nhiên liệu giàu khí methane bắt nguồn từ chất thải hữu cơ đang phân hủy - để vận hành chính nhà máy đó.

Theo GS.David Bagley thuộc ĐH Toronto (Canada) cùng đồng nghiệp Ioannis Shizas thì: Phần lớn các nhà máy xử lý nước thải không khai thác hết năng lượng từ biogas. Họ mới chỉ sử dụng nó để đun nước phục vụ tiến trình xử lý hoặc sưởi ấm tòa nhà.

Bagley đã tiến hành nghiên cứu và tin rằng, năng lượng trong nước thải có thể cao gấp 9 lần so với mức được khai thác và sử dụng trong các nhà máy xử lý nước thải hiện nay. Tuy nhiên, còn phải áp dụng quy trình xử lý mới để khai thác mọi năng lượng tiềm năng đang bị bỏ phí. Hiện hầu hết các nhà máy sử dụng quy trình aerobic. Theo quy trình này, các vi trùng sử dụng oxy và nhiệt độ phân hủy chất hữu cơ trong nước thải thành CO2, các vi sinh vật khác và biogas. Mặc dù khí này được hút ra và được sử dụng để tạo điện, song lại thải ra các sản phẩm phụ hữu cơ.

Phương pháp mới mà Bagley đề ra là áp dụng quy trình anaerobic. Khác với quy trình aerobic, quy trình anaerobic không cần sử dụng oxy, nhà máy có thể thu hồi vật liệu hữu cơ với tỷ lệ phần trăm cao hơn trước khi xả nước ra bên ngoài. Bagley không đơn độc trong nghiên cứu này, bởi lẽ đó là một trong nhiều ý tưởng đang được các nhà máy xử lý nước khắp thế giới theo đuổi. Nhiều nhà máy tại châu Âu và Mỹ cũng đang tiến hành nghiên cứu quy trình này. Họ hy vọng rằng, khi sử dụng có hiệu quả Biogas, họ có thể đốt nó để sản xuất điện năng, hạ thấp hơn nữa chi phí hoạt động.

Tuy nhiên, hiện có rất ít nhà máy sử dụng các quy trình anaerobic. Lý do là việc thay đổi công nghệ sẽ làm tăng thêm chi phí đối với các thành phố. Thêm vào đó, quy trình anaerobic vẫn chưa thật sự hoàn thiện, nó vẫn đang còn giới hạn trong phòng thí nghiệm. Song Bagley vẫn lạc quan: ‘’Có nhiều năng lượng trong nước thải. Nếu chúng ta đủ khôn khéo, rồi chúng ta sẽ tìm ra cách khai thác nó’’.

(Theo irv.moi.gov)

City Gas from Your Toilet!!! - The World's Largest System of Circulation City using Biogas

http://www.city.nagaoka.niigata.jp/dpage/gekan/gas-e/gas-e.html


0 Comments:

Post a Comment

<< Home